• Junior

    Barn och ungdomar som kommer till Vasatorp ska få möjligheten att förälska sig i spelet och upptäcka hur fantastiskt rolig golfen är.

Träningsverksamheten

Barn och ungdomar som kommer till Vasatorp ska få möjligheten att förälska sig i spelet och upptäcka hur fantastiskt rolig golfen är. Det är viktigt att känna glädje och gemenskap så vi försöker alltid se till att man får träna med en kompis och får möjlighet att lära känna nya kompisar.

Gruppträning är grunden i vår verksamhet och grupperna delas i första hand in efter ålder. Vi bedriver träningsverksamhet under vår, sommar och höst med en ambition om att kunna erbjuda träning året runt. Träningen planeras av PGA-tränare och utförs tillsammans med ledare och äldre juniorer. Alla våra grupper har minst ett träningspass i veckan med PGA-tränare. I takt med att barnen tar kliv i juniortrappan anpassas träningens innehåll från att fokusera på golf på ett lekfullt sätt till att bli mer fokuserad på de olika specifika delarna av spelet.

För att vara med i vår träningsverksamhet behövs ett aktivt medlemskap i klubben för alla grupper utom Golfkul.

Anmälan till träning

Anmälan till vårterminen är öppen 1-13 februari. För att se vårens schema för alla grupper och läsa om anmälningsförfarande klicka här för att komma till vår sida på Svenska Lag.

Golfkul 4-6 år

Upplägg

Klubbens yngsta golfare tränar en gång i veckan under våren (april-juni) och hösten (augusti-september) med PGA-tränare och ledare. Varje termin (vår och höst) kostar 1 100 kr och inkluderar ett rangekort laddat med 300 bollar.

Innehåll

Träningen fokuserar på att introducera golf på ett lekfullt sätt och att ha roligt i grupp tillsammans med andra. Förutom att varje träning ska vara rolig eftersträvas mycket aktivitet och att barnen ska känna igen sig i övningarna. Vi tränar på och repeterar generella och golfspecifika kroppsrörelser samt introducerar putt, chip och slag på rangen. Golfkul spelar en kort 3-hålsbana över totalt 60 meter med ”stor golfboll”.

Golfskola 7-9 år

Upplägg

Golfskolan tränar en gång i veckan under våren (april-juni) och hösten (augusti-september) med PGA-tränare och ledare. På sommaren erbjuds aktiviteter mot avgift med barn från alla grupper.

Gruppträningen (både vår och höst) kostar 2 200 kr och inkluderar ett rangekort laddat med 500 bollar (laddas på våren).

Innehåll

Träningen fokuserar på att introducera golf på ett lekfullt sätt och att fortsätta ha roligt i grupp tillsammans. Vi tränar på golfspecifika rörelser och går på ett enkelt sätt igenom de tekniska grunderna i putt, chip och slag på rangen. En enklare presentation av golfspelets regler görs och vi testar att spela på Västra 9:an. Golfskolan börjar med en kortare bana (100-banan) och varierar sin träning med ”stor golfboll”, tennisboll och riktig golfboll.

Knatte 10-12 år

Upplägg

Vi tränar i grupp två gånger i veckan under våren (april-juni) och hösten (augusti-september), minst en av träningarna är teknikträning med PGA-tränare. På sommaren anordnas läger med träning och spel på banan för alla våra Knatte-grupper.

Gruppträningen (både vår och höst) kostar 2 750 kr och inkluderar ett rangekort laddat med 500 bollar (laddas på våren).

Innehåll

Glädje och gemenskap är fortfarande i centrum men här introduceras golfens olika moment tydligare än tidigare. Här lägger vi stor vikt vid att utveckla rätt rörelsemönster och de tekniska grunderna i samtliga slag tillsammans med PGA-tränare. Förutom teknikträningen hålls övningspass och spelträningar med ledare för att lära oss spelet på banan. Knatte börjar på Västra 9:an och därefter Allébanan för att sedan ta sig ut på 18-hålsbanorna.

Ungdom från 13 år

Upplägg

Våra ungdomsgrupper tränar två gånger i veckan under våren (april-juni) och hösten (augusti-september), minst en av träningarna är teknikträning med PGA-tränare. Grupperna delas in efter ålder och hur långt man har kommit i sin golfutveckling. På sommaren erbjuds läger mot avgift med träning och spel på banan för alla grupper.

Gruppträningen (både vår och höst) kostar 3 000 kr och inkluderar ett rangekort laddat med 700 bollar (laddas på våren).

Innehåll

Träningen fokuserar på de tekniska färdigheterna, spelförståelse och klara-av utmaningar. Förutom teknikträning med PGA-tränare hålls övningspass med ledare och spelträningar för att träna spelet på banan. Ungdom speltränar på Västra 9:an och därefter Allébanan för att sedan ta sig ut på 18-hålsbanorna.

Vägen till grönt kort

Grönt Kort är ett bevis på att golfspelaren har uppnått tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna spela golf på ett säkert och roligt sätt. Alla som tar Grönt Kort på Vasatorp ska vid minst ett tillfälle innan det Gröna Kortet utfärdas ha tränat med en PGA-tränare.

Kriterierna för Grönt Kort skiljer sig åt för barn upp till 12 år och för ungdomar från 13 år.

För barn upp till 12 år

Vi tränar de teoretiska kunskaperna genom att utföra och besvara ett antal uppgifter och frågor från PGA-tränare i samband med gruppträningar. Vi utvecklar de praktiska kunskaperna under gruppträningar. De praktiska kunskaperna uppnås genom på att klara ett spelprov genom att spela 9 hål på Västra 9:ans 100-bana på 45 slag eller lägre.

För ungdomar från 13 år

De teoretiska kunskaperna uppnås genom att klara av kunskapstesterna i Grönt Kort-utbildningen online i Min Golf via sidan www.borjaspela.golf.se. De praktiska kunskaperna uppnås genom att spela 9 hål på en spelnivå motsvarande handicap 54. Valfri bana men förslagsvis börja Västra 9:an.

Kurser för ungdomara från 13 år

Utöver vår gruppträning erbjuder vi kortare intensivkurser för ungdomar företrädesvis på sommarlovet. Detaljerad information om kurserna publiceras i nyhetsbrev och på hemsidan under Läger & Kurser.

Privatlektion för barn och ungdomar

För individuellt upplägg kontakta våra PGA-tränare genom att maila till junior@vasatorp.golf

Läger

Under året arrangeras läger på loven, påsklovsläger, sommarläger och höstlovsläger. Datum och information om läger publiceras i nyhetsbrev och på hemsidan under Läger & Kurser.